Logo

Betongspecialisten som ingår i DAB Group AB

CBS finns i Göteborg men arbetar i hela västra Sverige. Sedan mitten av 2010 ingår vi i DAB Group AB som är ledande i Sverige när det gäller tätskikt, gjutasfaltsbeläggningar och betongarbeten. Här kompletterar vi DAB med våra kunskaper inom betongområdet. DAB finns i Sverige, Danmark och Norge. Huvudkontoret ligger i Göteborg med regionkontor i Stockholm, Arbrå, Helsingborg, Oslo och Roskilde.

Huvudsakliga arbetsområden:
• Gjutasfaltsbeläggningar på broar, parkeringshus, gårdar, balkonger, terrasser
• Betongrenovering i P-garage, broar, hamnar, kraftverk, dammar, balkonger, industrier
• Plastbeläggningar som tät- och slitskikt i P-garage, loftgångar, balkonger, industrigolv, broar
• Skyddsrumsarbeten
• Rivning, håltagning, demolering
• Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner och fältundersökningar
• Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar

Läs mer om vad DAB kan göra för dig på DABs hemsida.

DAB AB | Stampgatan 15, vån 6 | 416 64 Göteborg | Sverige
Telefon +46 10-330 99 01 | info@dabgroup.se | www.dabgroup.se